Trophymeasure has a unique way to measure the outer horn spread of Buffalo and Wildebeest. This is accurately done with photography. We take the pictures ourselves, from where the information is analysed and the outer horn spread accurately measured. Besides the saving of costs, the elimination of chopper and dart related risks are the greatest advantages to using Trophymeasure.

Trophymeasure het ʼn unieke manier om die buite horingwydte van Buffels en Blouwildebeeste te meet. Dit word akkuraat gedoen met fotografie. Ons kom self uit om die foto’s te neem, waarna die inligting ontleed word, en die buitewydte van die horing akkuraat gemeet word. Buiten vir die besparing van kostes, is die uitskakeling van helikopter en pyl verwante risiko die grootste voordele om van Trophymeasure gebruik te maak.
“The importance of horn measurement techniques in terms of accuracy and therefore the value of the animal cannot be overstated.” – Shelanti Game Reserve

Our Vision and Mission

Trophymeasure’s vision is to be the preferred method of horn measurement for buffalo and wildebeest breeders where it is not absolutely necessary to dart the animal. This can only be achieved by providing a reliable and accurate horn measurement service to game breeders. We pride ourselves in our work and will always endeavour to provide and excellent service to our clients.

Ons Visie en Missie

Trophymeasure se visie is om die aangewese horing meet metode vir buffel- en wildebeestelers te wees waar dit nie absoluut nodig is om die dier te pyl nie. Dit kan slegs bereik word deur ʼn betroubare en akkurate horingmeet diens te lewer aan wildboere. Ons is trots op ons werk en sal altyd daarna streef om ʼn uitstekende diens aan ons kliente te lewer.